Oferujemy Państwu usługi związane z naprawą, kalibracją, konserwacją urządzeń pomiarowych. Nasz Pakiet Serwisowy składa się z propozycji, które mogą być indywidualnie modyfikowane uwzględniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania

 • Specjalna zniżka do 9,50%, przy usługach jednostkowych przekraczających wartość 5 000 PLN z możliwością negocjowania upustów
 • Bezpłatne udostępnienie na okres naprawy równorzędnego zastępczego przyrządu pomiarowego
 • Bezpłatne dostarczenie i odebranie wywzorcowanych przyrządów pomiarowych z Głównego Urzędu Miar w Warszawie
 • Bezpłatne wystawienie Świadectwa Sprawdzenia firmy elktra
 • Bezpłatne wystawienie Raportu Pomiarów firmy elktra
 • Bezpłatne Doradztwo w Normach Jakości
 • Bezpłatny Udział w Sprawach Spornych z Producentami Przyrządów
 • Bezpłatna Ekspertyza Techniczna przyrządów przeznaczonych do kasacji
 • Bezpłatne Szkolenie w Zakresie Pomiarów i Metrologii
 • Bezpłatny Dozór Techniczny w okresie trwania gwarancji
 • Bezpłatna Weryfikacja Techniczna urządzenia pomiarowego
 • Bezpłatne udostępnienie Linii Kredytowej
 • Gwarancja Ponaprawcza do 36 miesięcy.

Gwarancja Ponaprawcza

Gwarancja Ponaprawcza firmy elktra jest przypisana naprawianemu podzespołowi, w szczególnych sytuacjach jest rozumiana jako gwarancja całego urządzenia.

Weryfikacja Techniczna

Jest to usługa, która określa stan faktyczny wartości metrologicznych urządzeń pomiarowych. Dokładność pomiarów dokonywanych przez klienta jest trudna do określenia, zwłaszcza gdy przyrządy pracują w ciężkich warunkach środowiskowych i są niekontrowane przez długi okres użytkowania. Usługa ta polega na sprawdzeniu, dokonaniu ewentualnych drobnych napraw, wykalibrowaniu oraz wystawieniu Świadectwa Sprawdzenia firmy elktra.
Kontrola wskazań, przeprowadzenie przeglądu, bieżących regulacji w ramach Weryfikacji Technicznej gwarantuje bezproblemowe wzorcowanie w GUM'ie, oraz zabezpiecza urządzenie przed kosztownymi naprawami przedłużając ich żywotność.

Dozór Techniczny

Jest to zestaw bieżących czynności regulacyjno-konserwacyjnych wykonywanych w naszym serwisie lub u klienta (po uzgodnieniu). Polega na utrzymaniu w pełnej gotowości pomiarowej przyrządów na poziomie metrologicznym nadającym się do wzorcowania w Głównym Urzędzie Miar.
Dozór Techniczny jest nadawany standardowo w okresie trwania gwarancji ponaprawczej, lub jest wydzielony jako usługa w szczególnych sytuacjach. W okresie trwania Dozoru Technicznego zapewniamy pełną opiekę naszego serwisu pomiędzy ustalonym okresem wzorcowania w Głównym Urzędzie Miar.

Dokumentacja Ponaprawcza

Jest to profesjonalny opis czynności pomiarowych, naprawczych, kalibracyjnych, konserwacyjnych z cyfrowymi zdjęciami uszkodzonych podzespołów. Dokumentacja Ponaprawcza jest przypisana skomplikowanym, kosztownym czynnościom serwisowym , dotyczy wyłącznie Klientów Najwyższego Uprzywilejowania jest bezpłatna.
Dokumentację dołączamy do naprawionego przyrządu na wyraźne życzenie naszych klientów w wersji elektronicznej na płycie CD.

Diagnostyka Bezinwazyjna

Polega na ingerencji za pomocą kamer cyfrowych w urządzenia pracujące w cyklu ciągłym. Daje to możliwość dokładnego sprawdzenia i prześledzenia pracujących podzespołów, których wyłączenie jest niemożliwe.
Profesjonalny
Serwis-Laboratorium
Przyrządów Pomiarowych

ul. Czerniakowska 155/101
00-453 Warszawa
tel./fax+48 22 851 70 26
tel.stc.+48 22 243 75 88
tel.kom.+48 608 057 108

e-mail:info@elktra.com.pl

Formularz serwisowy

Formularz kontaktowy