Wykonywane naprawy

Nasza firma specjalizuje się w naprawach urządzeń pomiarowych mierzące zjawiska fizykochemiczne.

Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, wilgotnościomierze i psychrometry

 • Termometry laboratoryjne, przemysłowe
 • Barometry elektroniczne
 • Pirometry optyczne
 • Pirometry całkowitego promieniowania
 • Psychrometry
 • Hydrometry


Przyrządy i aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej

 • Elektroniczne analizatory gazu
 • Analizatory termokonduktometryczne
 • Chromatografy laboratoryjne i przemysłowe Konduktometry laboratoryjne i przemysłowe
 • Titrometry
 • Elektrodializatory Spektrometry jedno i wielokanałowe
 • Spektofotometry


 • Elektrodializatory Spektrometry jedno i wielokanałowe
 • Spektofotometry
 • Światłomierze laboratoryjne
 • Pehametry analogowe laboratoryjne i przemysłowe
 • Pehametry cyfrowe laboratoryjne i przemysłowe
 • Titratory
 • Titratografy
 • Wiskozymetry
 • Wiskozymetry ultradźwiękowe i wibracyjne
 • Przyrządy do pomiaru rozszerzalności

Mikroskopy nieoptyczne - elektroniczne, dyfraktometry

 • Mikroskopy elektronowe dla wiązki przechodzącej o zdolności rozdzielczej poniżej 1.10 (do potęgi minus sześć) mm
 • Mikroskopy elektronowe dla wiązki odbitej od zwierciadła elektronowego
 • Mikroskopy protonowe
 • Mikroskopy jonowe
 • Dyfraktometry
 • Dyfraktografy

Urządzenia do pomiaru wartości masy

 • Wagi analityczne
 • Wagi o czułości 5cg lub większej
 • Wagi magnetyczne
 • Wagi torsyjne
 • Wagi wysokiej dokładności specjalne
 • Wagi elektroniczne w pełnym zakresie

Przyrządy i aparaty do pomiarów i kontroli ilości energii elektrycznej, oraz do pomiarów promieniowania jonizującego

 • Przyrządy do pomiaru i analizy promieniowania
 • Radiometry
 • Spektrometry

Instrumenty i przyrządy elektroniczne pomiarowo kontrolne badawcze i nawigacyjne

 • Kompasy z generatorem impulsów
 • Przyrządy i osprzęt do nawigacji powietrznej lub kosmicznej
 • Sekstanse
 • Prędkościomierze prędkości poziomej i kątowej
 • Przyrządy i aparaty nawigacyjne, meteorologiczne i geofizyczne
 • Dalmierze elektroniczneMierniki do pomiarów parametrów elektryczności bez elementu rejestrującego

 • Mierniki uniwersalne
 • Przyrządy do pomiaru, lub kontroli napięcia - woltomierz

 • Niwelatory elektroniczne
 • Kamery lotnicze pomiarowe szeregowe
 • Przyrządy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego
 • Przyrządy do pomiaru promieniowania słonecznego
 • Urządzenia radionawigacyjne oceaniczne
 • Urządzenia radarowe

Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe

 • Oscyloskopy wysokoczułe
 • Oscyloskopy szerokopasmowe
 • Oscyloskopy wielostrumieniowe i wielokanałowe
 • Oscylografy elektryczne pętlicowe
 • Oscylografy piezoelektryczne

Przyrządy, aparaty do pomiarów lub kontroli parametrów elektryczności

 • Rejestratory wieloparametrowe
 • Rejestratory jednościeżkowe o zapisie liniowym, lub punktowym
 • Mierniki analogowe do pomiaru prądu i napięcia w kl.0,2 - 4,0
 • Mierniki cyfrowe prądu stałego, zmiennego
 • Kompensatory rejestrujące z zapisem liniowym
 • Kompensatory rejestrujące wielopunktowe


 • Mierniki elektroniczne do pomiaru mocy i energii
 • Mierniki mocy wyjściowej i dopasowania
 • Mierniki analogowe przewodności rzeczywistej
 • Mierniki analogowe i cyfrowe pojemności
 • Mierniki analogowe i cyfrowe indukcyjności
 • Mierniki analogowe i cyfrowe tolerancji, oraz klasy dokładności

Liczniki dopływu energii elektrycznej

 • Liczniki prądu stałego i zmiennego
 • Liczniki elektryczne amperogodzin
 • Liczniki elektryczne woltogodzin
 • Liczniki elektryczne prądu zmiennego do sieci 3 przewodowej energii biernej

Przyrządy i aparaty dla zastosowań telekomunikacyjnych

 • Mierniki napięcia szumów
 • Mierniki wysterowania i poziomu
 • Mierniki napięcia zakłóceń
 • Mierniki do pomiarów współczynnika szumów
 • Mierniki zniekształceń

oraz inne urządzenia pochodne...

Obrotomierze, taksometry, prędkościomierze i tachometry, stroboskopy

 • Elektroniczne obrotomierze
 • Prędkościomierze elektroniczne
 • Tachometry impulsowe elektroniczne
 • Tachometry stroboskopowe
 • Stroboskopy

Profesjonalny
Serwis-Laboratorium
Przyrządów Pomiarowych

ul. Czerniakowska 155/101
00-453 Warszawa
tel./fax+48 22 851 70 26
tel.stc.+48 22 243 75 88
tel.kom.+48 608 057 108

e-mail:info@elktra.com.pl

Formularz serwisowy

Formularz kontaktowy