Naprawa Konserwacja Instalacja Przyrządów i Instrumentów Pomiarowych


Szanowni Państwo

Nasz Zakład jest najstarszym elektronicznym serwisem w Polsce działającym od ponad siedemdziesięciu lat. Kontynuujemy tradycje firmy elektra obecnie elktra. Naprawiamy, konserwujemy, wzorcujemy i sprawdzamy instrumenty pomiarowe określające zjawiska fizykochemiczne. Przez okres ponad pół wieku wypracowaliśmy własny styl współpracy z klientami. Potwierdzeniem tego jest lista referencyjna, na której znajduje się Główny Urząd Miar, instytuty naukowe, stacje sanitarno-epidemiologiczne, duże firmy produkcyjne, spółki akcyjne, wyższe uczelnie oraz placówki dydaktyczne.
Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania doskonalona przez wiele lat gwarantuje profesjonalizm - rzetelność. To nie tylko jakość usług, jest jeszcze wzajemne zaufanie, które firma wypracowała przez ponad siedemdziesiąt lat istnienia.
Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie stałego serwisowania urządzeń pomiarowych, będących na wyposażeniu laboratoriów analitycznych, działów technicznych, kontroli, ciągów produkcyjnych.
Oferując nasze usługi dajemy rzetelność oraz stabilność wypracowaną przez ponad pół wieku istnienia naszego Zakładu.


Zapraszamy do współpracy

Stanisław Piotr Rakoczy-elktra, zespółUczelniom Państwowym, Szkołom, Placówkom Dydaktycznym, Instytutom, oraz instytucjom Państwowym nasza firma udziela rabatu w wysokości 10%, który jest transparentnie odliczany od wartości usługi
Firmę naszą można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Weryfikację naszej firmy można przeprowadzić w Głównym Urzędzie StatystycznymZdjęcia przedstawione na stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie bez uzyskania zgody firmy elktra jest zabronione

Nasza firma serwisuje, naprawia przyrządy pomiarowe będące na wyposażeniu Państwowych Stanowisk Wzorcowych w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie

.


Wykonujemy Ekspertyzy urządzeń pomiarowych jako czynności przed wykonawcze.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firma nasza wykonuje Ekspertyzy - Oceny Techniczne, które zabezpieczają naszych klientów przed kosztownymi naprawami. Po wykonaniu Ekspertyzy – Oceny Technicznej znając rodzaj uszkodzenia oraz koszt naprawy klient podejmuje samodzielnie dalszą decyzję w sprawie ewentualnej naprawy. Wykonana Ekspertyza jest podstawą do zdjęcia ze stanu urządzeń, których naprawa jest nieopłacalna.
W przypadku kontynuowania naprawy w naszej firmie Ekspertyza – Ocena Techniczna jest bezpłatna, ponieważ stanowi integralną część naprawy. Termin wykonania usługi od 7 -14 dni.


Wykonujemy przeglądy, konserwacje, naprawy oraz profesjonalną termografię cieplarek laboratoryjnych, przyrządami wzorcowanymi w Głównym Urzędzie Miar

Wykonujemy kompletne stanowiska pomiarowe na oczyszczalniach zasilanych z paneli słonecznych

Profesjonalny
Serwis-Laboratorium
Przyrządów Pomiarowych

ul. Czerniakowska 155/101
00-453 Warszawa
tel./fax+48 22 851 70 26
tel.stc.+48 22 243 75 88
tel.kom.+48 608 057 108

e-mail:info@elktra.com.pl

Formularz serwisowy

Formularz kontaktowy